Gastrozariadenia I.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Gastrozariadenia I.
Kód zákazky: Z20243091
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39314000-6
Predpokladaná hodnota: 21 036,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sládkovičova
97405 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty