Rádiotelemetrický vysielač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rádiotelemetrický vysielač
Kód zákazky: Z20243067
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32210000-8
Predpokladaná hodnota: 7 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 14:30
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty