Zariadenia k počítačom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia k počítačom
Kód zákazky: Z20243032
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Predpokladaná hodnota: 298,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 09:30
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty