Osobný automobil

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobný automobil
Kód zákazky: Z20243048
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 25 290,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
01854 Slavnica
NUTS: -
Miesto dodania: Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty