Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky vrátane dopravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky vrátane dopravy
Kód zákazky: Z20243051
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 55 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 10:10
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Školská 684
05333 Nálepkovo
NUTS: -
Miesto dodania: Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS