Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20243052
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 274,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 11:14
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty