Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20243022
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 15 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 13:26
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Školská 684
05333 Nálepkovo
NUTS: -
Miesto dodania: Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty