Laboratórne diagnostické činidlá pre zdrav. pracoviská

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne diagnostické činidlá pre zdrav. pracoviská
Kód zákazky: Z20243024
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33694000-1
Predpokladaná hodnota: 12 414,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS