Čistiace prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace prostriedky
Kód zákazky: Z20243017
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 11:44
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Základná škola, SNP 5, Šurany
Adresa: SNP 5/5
94201 Šurany
NUTS: -
Miesto dodania: Šurany, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty