Maska chirurgická s gumičkou, Maska KN95 - Respirátor FFP2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Maska chirurgická s gumičkou, Maska KN95 - Respirátor FFP2
Kód zákazky: Z20242994
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 2 440,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS