Elektronické zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronické zariadenia
Kód zákazky: Z20242952
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32320000-2
Predpokladaná hodnota: 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty