Náplne lekárničiek 2Q

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náplne lekárničiek 2Q
Kód zákazky: Z20242992
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141623-3
Predpokladaná hodnota: 210,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 10:26
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty