Zabezpečenie dodávok mrazenej hydiny a rýb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok mrazenej hydiny a rýb
Kód zákazky: Z20242971
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15896000-5
Predpokladaná hodnota: 26 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS