Stavebno-udržiavací dohľad koľají a výhybiek na železničnej vlečke

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebno-udržiavací dohľad koľají a výhybiek na železničnej vlečke
Kód zákazky: Z20242951
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 3 912,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 09:40
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS