Nákup a dodávka drveného kameniva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka drveného kameniva
Kód zákazky: Z20242944
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212300-3
Predpokladaná hodnota: 199 677,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty