Terče na nácvik streľby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terče na nácvik streľby
Kód zákazky: Z20242920
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35210000-9
Predpokladaná hodnota: 1 691,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty