Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín).

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín).
Kód zákazky: Z20242892
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15896000-5
Predpokladaná hodnota: 5 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS