Dodanie malého nábytku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie malého nábytku
Kód zákazky: Z20242886
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39130000-2
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 08:07
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty