Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál – DPD činidlo pre stanovenie voľného chlóru

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál – DPD činidlo pre stanovenie voľného chlóru
Kód zákazky: Z20242890
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33124130-5
Predpokladaná hodnota: 143,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS