IT technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IT technika
Kód zákazky: Z20242891
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30000000-9
Predpokladaná hodnota: 22 269,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Limbová 2651/12
83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: IT technika (Z20242891)