originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci, odpadové nádoby na toner

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci, odpadové nádoby na toner
Kód zákazky: Z20242880
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 12:47
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Okresný súd Banská Bystrica
Adresa: Skuteckého 1619/28
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS