Elektrické spotrebiče

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrické spotrebiče
Kód zákazky: Z20242869
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39711130-9
Predpokladaná hodnota: 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 09:33
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty