Laboratórne prístroje a vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne prístroje a vybavenie
Kód zákazky: Z20242855
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 7 158,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty