Nové osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,4 GL + Premium 4x4 alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nové osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,4 GL + Premium 4x4 alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20242850
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 23 040,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 11:51
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Dobrá Niva
Adresa: Nám. Slov. nár. povst. 47/9
96261 Dobrá Niva
NUTS: -
Miesto dodania: Dobrá Niva, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS