Toaletný papier

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Toaletný papier
Kód zákazky: Z20242829
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 1 114,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: UNIVERZITA J. SELYEHO
Adresa: Bratislavská cesta
94501 Komárno
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty