Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20242769
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44321000-6
Predpokladaná hodnota: 3 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Veľký Dvor
93701 Želiezovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sabová, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty