Elektronické zariadenia a spotrebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronické zariadenia a spotrebný materiál
Kód zákazky: Z20242669
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31710000-6
Predpokladaná hodnota: 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS