Audítorské služby v oblasti certifikácie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a systému manažérstva BOZP ISO 45001:2018

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Audítorské služby v oblasti certifikácie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a systému manažérstva BOZP ISO 45001:2018
Kód zákazky: Z20242790
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72225000-8
Predpokladaná hodnota: 7 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nemocničná
01726 Považská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS