Dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20242768
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33631600-8
Predpokladaná hodnota: 23 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 08:32
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolný Smokovec 70
06201 Vysoké Tatry
NUTS: -
Miesto dodania: Dolný Smokovec, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty