Stravné lístky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stravné lístky
Kód zákazky: Z20242776
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 36 244,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Krásnohorské Podhradie
Adresa: Hradná 156/23
04941 Krásnohorské Podhradie
NUTS: -
Miesto dodania: Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Stravné lístky (Z20242776)