Elektrické spotrebiče

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrické spotrebiče
Kód zákazky: Z20242778
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31680000-6
Predpokladaná hodnota: 957,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 09:30
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty