Nábytok – kreslá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok – kreslá
Kód zákazky: Z20242780
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 169,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 08:30
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. 17.novembra č.15, PF, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty