Smetné koše

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Smetné koše
Kód zákazky: Z20242762
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928480-6
Predpokladaná hodnota: 582,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
01854 Slavnica
NUTS: -
Miesto dodania: Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Smetné koše (Z20242762)