Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20242752
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31531100-8
Predpokladaná hodnota: 458,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 11:50
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty