Dodávka zemného plynu pre potreby KÚS SR

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu pre potreby KÚS SR
Kód zákazky: Z20242726
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 55 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 17:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlavná
04265 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty