Prenájom multifunkčných zariadení - vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom multifunkčných zariadení - vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu
Kód zákazky: Z20242715
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79521000-2
Predpokladaná hodnota: 139 555,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS