Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70
Kód zákazky: Z20242710
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113620-7
Predpokladaná hodnota: 43 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 12:30
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mariánska ulica
97101 Prievidza
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS