Vrecká do vysávača

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vrecká do vysávača
Kód zákazky: Z20242714
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713431-3
Predpokladaná hodnota: 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:41
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty