Kanvice, chladničky, mikrovlnky, varič a iné elektrospotrebiče

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kanvice, chladničky, mikrovlnky, varič a iné elektrospotrebiče
Kód zákazky: Z20242718
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39710000-2
Predpokladaná hodnota: 1 593,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 13:49
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS