Technické plyny, prenájom oceľových tlakových fliaš

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny, prenájom oceľových tlakových fliaš
Kód zákazky: Z20242720
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 36 133,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS