Obstaranie propagačných materiálov pre projekt FLOPRES – Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie propagačných materiálov pre projekt FLOPRES – Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní
Kód zákazky: Z20242702
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22462000-6
Predpokladaná hodnota: 8 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 11:30
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Adresa: Námestie mieru
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS