Laboratórium

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórium
Kód zákazky: Z20242704
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Predpokladaná hodnota: 1 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Laboratórium (Z20242704)