Čistiace a hygienické potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a hygienické potreby
Kód zákazky: Z20242609
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 41 089,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národná banka Slovenska
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty