Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače na mydlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače na mydlo
Kód zákazky: Z20242695
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33772000-2
Predpokladaná hodnota: 7 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:32
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS