Veľkoplošný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Veľkoplošný materiál
Kód zákazky: Z20242672
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44191300-8
Predpokladaná hodnota: 5 244,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sládkovičova 2238/80
97405 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty