Betónová zmes CB III. P, D max 16mm, spracovateľnosť S3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Betónová zmes CB III. P, D max 16mm, spracovateľnosť S3
Kód zákazky: Z20242663
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44114100-3
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 24 170,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 16:36
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Olešná
Adresa: Olešná 493
02352 Olešná
NUTS: -
Miesto dodania: Olešná č. 493, Olešná, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS