Stavebný a hutný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný a hutný materiál
Kód zákazky: Z20242662
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44333000-3
Ostatné CPV: 44330000-2
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 2 129,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 16:19
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Olešná
Adresa: Olešná 493
02352 Olešná
NUTS: -
Miesto dodania: Olešná č. 493, Olešná, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty