Lieky ATC skupiny R-Respiračný systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny R-Respiračný systém
Kód zákazky: Z20242560
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33670000-7
Predpokladaná hodnota: 51 588,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa: Legionárska
91171 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Legionárska 28, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty