Studená asfaltová obaľovaná zmes 25 kg

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Studená asfaltová obaľovaná zmes 25 kg
Kód zákazky: Z20242639
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113700-2
Predpokladaná hodnota: 760,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty