Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20242642
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 83 146,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 13:03
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Školská 66
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Školská 66, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty